CHRIFLEX

Danmark

 - En del af Promix

Firmaservice

Til firmaer og selvstændige tilbyder vi:

Administration

* Bogføring

* Indberetning af moms m.m.

* Afstemninger

* Fakturering

* Debitoradministration

* Rapporter og oversigter

* Budgetter og budgetopfølgning

* Betaling til leverandører

* Likviditetsstyring

* Kontakt til kreditorer

* Kontakt til Skat og andre myndigheder

* Årsafslutning

Rådgivning og sparring

* Forretningsplan

* Forretningsudvikling

* Deltagelse i forhandlinger

* Kontrakter

* Undervisning og instruktion

* Problem- og krisehåndtering

Den rigtige løsning

Vi tilpasser løsningen til den enkelte kundes ønsker, behov og situation. Vi tilbyder flere muligheder:

Lokation:

* Udførelse hos kunden

* Udførelse hos os. 

Prismodel:

* Betaling for påløbne timer og omkostninger

* Fast pris for opgaven

* Abonnementsaftale for løbende opgaver